Consciència Digital 

Per una societat digital justa, inclusiva i segura.


La consciència digital representa el coneixement dels riscos i oportunitats que presenta la tecnologia per a fer-ne un ús eficaç i responsable. Temes com els drets digitals, la ciberseguretat, la inclusió digital i molts més formen part d'aquest concepte tan important en la societat d'avui.

Hi ha diferents tipus de conciència digital i tots ells lluiten per una digitalització segura, de qualitat i per a tots i totes. La consciència digital és necessària per construir el món de demà.

Tipus de consciència digital

Hi ha diferents tipus de conciència digital i tots ells lluiten per una digitalització segura, de qualitat i per a tots i totes. Tipus de consciència digital.

Benestar Digital

El benestar digital és la recerca d’una relació intencional i sana amb la tecnologia en el lloc de treball i en la vida personal.

Descobreix més

Ciberseguretat

La ciberseguretat, també denominada seguretat de la informació, és la pràctica per garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació.

Descobreix més

Desenvolupament Digital

Entenem com a desenvolupament digital l'ús de les noves tecnologies amb l'objectiu d'obtenir millores en la productivitat, sostenibilitat o en l'eficiència de diferents processos.

Descobreix més

Criança Digital

La criança digital descriu els esforços i pràctiques dels pares i les mares per comprendre, donar suport i regular les activitats dels nens i les nenes en entorns digitals.

Descobreix més

Ciutadania Digital

Un ciutadà o una ciutadana digital és una persona que utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per participar en la societat, la política i el govern.  

Descobreix més

Inclusió Digital

La inclusió digital fa referència a les activitats necessàries per garantir que totes les persones i comunitats, incloses les més desfavorides, tinguin accés i ús de la informació i les TIC.

Descobreix més

Educació Online 

Hi ha una àmplia gamma d’opcions per a l’educació en línia. Les opcions i tecnologies dedicades a l'educació en línia continuaran creixent, ja que ofereix molts avantatges de flexibilitat i disponibilitat.

Descobreix més

Identitat   Digital

La identitat digital és el conjunt d’informació que identifica una persona en línia i està estretament relacionada amb la petjada digital, ja que és el rastre d’informació que una persona deixa després de qualsevol activitat en línia.

Descobreix més

Protecció de Dades

La protecció de dades, també coneguda com a privadesa de la informació, està relacionada amb el tractament adequat de dades personals i confidencials que les entitats en línia han de seguir per protegir aquestes dades de manera que no es comparteixin o es filtrin de manera indeguda.

Descobreix més

Informació fiable

La informació fiable és la informació extreta de fonts oficials i contrastades, en front de fenòmens en línia com les notícies falses i la desinformació. 

Descobreix més

Benestar Digital

El benestar digital és la recerca d’una relació intencional i sana amb la tecnologia en el lloc de treball i en la vida personal.  La necessitat de benestar digital correspon a les moltes facetes en què l'ús poc conscient de les tecnologies digitals pot afectar la nostra salut:

Fatiga visual

Un temps excessiu davant la pantalla pot forçar els músculs implicats en el focus ocular i provocar tensió ocular. A més, en mirar pantalles digitals, l’ull no parpelleja tan sovint i això provoca sequedat als ulls i irritacions oculars menors. Cal descansar els ulls cada cert temps o, fins i tot, fer determinats exercicis.

Insomni

Fenomen que afecta especialment les persones més joves; hi ha estudis que conclouen que el 77% del col·lectiu adolescent pateix problemes de son. Sessions llargues de jocs o notificacions freqüents rebudes al telèfon durant la nit poden alterar els nostres patrons de son. 

Disminució de l’atenció

Tenir dispositius digitals al voltant, sobretot si les notificacions estan activades, afecta la nostra capacitat de mantenir la concentració. A més, algunes aplicacions que requereixen atenció, com ara aplicacions de xarxes socials, intenten crear un hàbit a l'usuari o usuària per tal que aquest comprovi l'aplicació constantment.

Disminució de  la creativitat 

L'estimulació constant que proporciona el món digital es pot utilitzar com a font d'inspiració, però també pot reduir la creativitat si l'usuari  o usuària consumeix passivament el contingut i redueix el temps de solitud, contemplació i reflexió. 

Ciberbullying i risc de suïcidi

Estudis recents indiquen que els i les adolescents que passen més hores al dia connectats tenen més probabilitats de suïcidar-se que els s'hi estan menys. Això està relacionat amb els fenòmens de ciberassetjament o ciberbullying, que són especialment invasius, ja que l'abús es rep a través de dispositius que acompanyen les víctimes en tot moment.

Bones pràctiques de benestar digital

Les millors pràctiques per abordar aquests problemes relacionats amb la salut en relació amb l’ús de les tecnologies tenen com a objectiu mantenir un equilibri raonable entre salut i connectivitat. Reduir el temps de pantalla, bloquejar notificacions no essencials o configurar els telèfons mòbils en mode avió durant les hores de productivitat i el temps de repòs són exemples de bones pràctiques envers el benestar digital.

Hi ha aplicacions específiques que ajuden a tenir en compte el benestar digital de l’usuari o usuària, afegint funcions de productivitat que silencien les notificacions dels telèfons intel·ligents durant moments sensibles del dia o alerten els usuaris i usuàries quan el temps de pantalla diari ha superat els límits saludables.

La tecnologia també t'ajuda a mantenir un estil de vida saludable

No oblidis que la tecnologia no ens fa mal, ens fa mal el mal ús que en fem d'ella. Hi ha moltes aplicacions mòbils i serveis dissenyats per ajudar-nos a tenir un estil de vida saludable. D'aquesta manera podem:

 - Seguir  a metges, metgesses i nutricionistes en xarxes socials i obtenir els seus consells.
 - Utilitzar aplicacions específiques que ajuden a gestionar les nostres rutines d'esport.
 - Utilitzar  aplicacions que ajuden a mantenir una dieta equilibrada i a menjar de forma saludable.

També hi ha aplicacions per recordar-nos de beure aigua, meditar, per registrar les hores de somni... Descobreix els serveis que et poden ajudar a millorar la teva salut.

Ciberseguretat

La ciberseguretat, també denominada seguretat de la informació, és la pràctica per garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació. Implica un conjunt d’eines, enfocaments de gestió de riscos, tecnologies, formació i bones pràctiques dissenyades per protegir les xarxes, els dispositius, els programes i les dades contra atacs o accessos no autoritzats.

Les principals amenaces a la ciberseguretat apareixen en forma de programari maliciós, com ara virus informàtics, programes espia (spyware), Troians i registre de claus (keylogger). Aquests programes solen tenir com a objectiu permetre el control remot dels dispositius atacats, danyar-los i / o extreure’n informació.

Aquests atacs solen implicar enginyeria social, que busca manipular les persones per a obtenir informació confidencial o induir els usuaris i usuàries a descarregar programari maliciós mitjançant algun tipus d'engany. Un tipus d’enginyeria social comú és l’atac de pesca (phishing), utilitzat per a obtenir informació sensible (per exemple, contrasenyes, informació de la targeta de crèdit) mitjançant un correu electrònic, una trucada telefònica o un missatge de text, generalment disfressat de missatge oficial procedent d’una entitat de confiança.

Bones pràctiques de ciberseguretat

A nivell individual, la consciència digital relacionada amb la ciberseguretat implica un conjunt de bones pràctiques, com ara:

Contrasenyes fortes

L’ús de contrasenyes segures que combinen lletres, números i caràcters especials és clau per tal d'evitar l’accés no desitjat als nostres comptes i informació personal. La longitud de la contrasenya també és important. Es recomana utilitzar una contrasenya diferent a cada compte per reduir els danys quan una contrasenya es veu compromesa. També és important parar atenció a qualsevol pista que pugui ser indicatiu d'un accés extern no desitjat al nostre compte, i canviar les contrasenyes periòdicament.

Eviteu les xarxes Wi-Fi obertes

Les connexions Wi-Fi en llocs públics són propenses a atacs, per la qual cosa és recomanable no utilitzar-les, especialment aquelles que no implementen funcions de seguretat. Si utilitzeu aquest tipus de xarxes Wi-Fi obertes, tingueu molta precaució quan accediu a qualsevol pàgina web i assegureu-vos que almenys la navegació segura (adreces web començant per HTTPS i amb un certificat vàlid) estigui habilitada. En tots els casos, eviteu accedir a informació sensible (per exemple, comptes bancaris) en una Wi-Fi pública, així com desactivar la interfície Wi-Fi quan no s’utilitzi.

No compartir informació personal

Tenir precaució a l’hora de compartir qualsevol tipus d’informació personal en línia és una bona pràctica, posant especial atenció en les xarxes socials, les empreses i les persones que es posen en contacte amb nosaltres.

Comproveu la identitat

És important comprovar l'oficialitat dels comptes corporatius i la veracitat dels perfils individuals amb què contactem en línia per evitar atacs de suplantació i d'enginyeria social.

Desenvolupament Digital

El desenvolupament digital és clau per al creixement econòmic que prové de l’ús de les noves tecnologies. El sector de les TIC genera valor i s’ha convertit en una nova revolució industrial, coneguda com a Indústria 4.0.

És important identificar les oportunitats que aporten les noves tecnologies, trobar el valor que proporcionen i conèixer les aplicacions de cada tecnologia emergent. Si s’identifiquen i s’implementen correctament, aquests nous mercats i models econòmics poden generar nous llocs de treball i augmentar el producte interior brut (PIB) de qualsevol regió. 

El desenvolupament digital ha de garantir que les transformacions digitals puguin ser enteses i recolzades per la societat. També implica reconèixer l’impacte d’aquesta transformació digital en tots els sectors empresarials per regular els nous usos de les tecnologies, permetent una convivència fluida.

Criança Digital

La criança digital descriu els esforços i pràctiques dels pares i les mares per comprendre, donar suport i regular les activitats dels nens i nenes en entorns digitals.

És important augmentar la consciència digital a les generacions actuals i futures. Tot i que l’educació acadèmica hi té un gran paper amb diferents programes d’inclusió i sensibilització digitals, els pares i les mares també haurien d’educar-se i servir de models als seus fills i les seves filles sobre com utilitzar la tecnologia amb seguretat.

Bones pràctiques de  criança digital

Les actituds recomanables per aconseguir una bona criança digital són:

Conversa. Mantingueu converses amb els nens i nenes sobre els aspectes clau de la consciència digital, com ara la seva petjada digital, identificació d'estafes o notícies falses, ciberassetjament i benestar digital.

Controls parentals. Utilitzeu controls parentals a les aplicacions per a restringir el contingut inadequat per a nens i nenes, i limitar l’horari de pantalla.

Sigues un model a seguir. Manifestar hàbits de consciència digital sobre ciberseguretat i benestar digital.

Celebrar. Incentivar els bons comportaments en línia i mantenir una actitud positiva i alerta sobre les oportunitats i els avantatges de la vida digital responsable.

Ciutadania Digital

Un ciutadà o una ciutadana digital és una persona que utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per participar en la societat, la política i el govern.  

Aquest concepte significa integrar plenament les tecnologies digitals a la societat i tenir, com a prioritat política, una regulació de les noves tecnologies perquè no es generin buits legals i els nous models econòmics puguin coexistir de forma justa amb els existents.

Ser conscient de l’impacte de les TIC en la societat i la política i utilitzar-les d’una manera ètica per aconseguir millores és el pas final de ser ciutadà digital. Un ciutadà o una ciutadana digital és, per tant, una persona amb un alt nivell de consciència digital.

Inclusió Digital

La inclusió digital fa referència a les activitats necessàries per garantir que totes les persones i comunitats, inclosos els més desfavorits, tinguin accés a la informació i les TIC.

L’exclusió digital afecta greument les persones grans, ja que el món s’està digitalitzant i molts aspectes quotidians depenen cada cop més de dispositius digitals. El pas cap a la banca digital, amb tancament d’oficines de bancs locals, els models de negoci electrònic, els procediments burocràtics en línia i, fins i tot, els sistemes d'atenció sanitària que requereixen interacció en línia, són situacions que afecten a la gent gran i els poden privar de la seva independència.

Les persones amb discapacitat també són un grup molt propens a l’exclusió digital, però la tecnologia els pot ser de gran ajuda en termes de la vida quotidiana, ocupabilitat i inclusió social. La tecnologia assistencial és especialment important per a aquestes persones, per la qual cosa és important mantenir-los al dia dels avenços tecnològics i del coneixement que permet aprofitar-los al màxim.

La inclusió digital ha de ser una responsabilitat compartida per a totes les societats i governs, tant les famílies com les institucions educatives han d’orientar els ciutadans més joves, les persones grans i les persones amb discapacitat en el seu procés d’aprenentatge.

Educació Online 

Actualment, hi ha una àmplia gamma d’opcions per a l’educació en línia. Les opcions i tecnologies dedicades a l'educació en línia continuaran creixent, ja que ofereix molts avantatges de flexibilitat i disponibilitat.

Les institucions educatives preveuen un model d’educació híbrida per al futur proper, en què conviuen l’educació tradicional i en línia, i comencen a adaptar els seus programes a l’era digital.

Tot i que la possibilitat de rebre una educació o formació de forma remota des de casa i al vostre ritme pot ser molt beneficiosa, també és important identificar opcions d’educació en línia oficials i d’alta qualitat. Hi ha acadèmies educatives no oficials en línia que ofereixen certificats no vàlids i que sovint ofereixen informació enganyosa i enganyen la seva clientela .

Identitat Digital

La identitat digital és el conjunt d’informació que identifica una persona en línia i està estretament relacionada amb la petjada digital, ja que és el rastre d’informació que una persona deixa després de qualsevol activitat en línia.

És important entendre com les nostres accions afecten la nostra identitat digital i com ens perceben altres persones, entitats i empreses en funció de la nostra petjada digital.

Això pot afectar la nostra vida quotidiana de maneres inesperades. Per exemple, més del 75% dels empresaris i empresàries investiguen activament els candidats i candidates en línia i, a més, al voltant del 70% han decidit no contractar un candidat o candidata en funció del que han trobat a les xarxes socials; per tant, l’activitat en línia pot afectar fins i tot l’ocupabilitat d’una persona. 

El reconeixement de la pròpia identitat digital i la seva empremta digital, ajuda a trobar maneres de construir un perfil sòlid, tenint en compte que la imatge que deixem en línia ens afectarà en el futur.

Protecció de Dades

La protecció de dades, també coneguda com a privadesa de la informació, està relacionada amb el tractament adequat de dades personals i confidencials que les entitats en línia han de seguir per protegir aquestes dades, de manera que no es comparteixin o es filtrin de manera indeguda.

És necessari entendre els drets de protecció de dades i llegir atentament els termes i condicions de l’acord de cada servei en línia, ja que el fet de compartir les nostres dades personals amb tercers pot afectar la nostra privadesa i empremta digital en línia, o fins i tot, pot utilitzar-se per manipular-nos o enganyar-nos en el futur.

La informació personal s’ha d’utilitzar de manera que garanteixi la seguretat adequada, inclosa la protecció contra processos, accessos, pèrdues, destruccions o danys efectuats de forma il·legal o no autoritzada. 

Informació fiable

La informació fiable és la informació extreta de fonts oficials i contrastades, enfront de fenòmens en línia com les notícies falses i la desinformació. La capacitat de comprovar la veracitat de la informació obtinguda en línia és necessària per contrarestar la creixent difusió viral de la informació falsa que conreen les xarxes socials.

És important conèixer les eines per a la cerca d'informació fiable, ja que la difusió de notícies falses pot, fins i tot, amenaçar la seguretat individual de les persones; sovint aquesta desinformació comporta problemes de salut o pèrdua econòmica, i pot arribar a afectar governs en degradar la democràcia amb el fenomen d’una elevada polarització política i sensibilitat a la manipulació.

Bones pràctiques per a la cerca d'informació fiable

Llegiu l'article complet. Aneu més enllà del titular i intenteu entendre tota la història.

Comproveu les fonts. Busqueu si les fonts són fiables i si coincideixen amb l'article.

Comproveu la data. Comprovar si la informació està actualitzada o si la informació encara és vigent.

Penseu en si l’article és una sàtira. Comproveu si el contingut transmet informació real o és una broma.

Sigueu neutrals. Procureu no ser esbiaixats quan busqueu informació, busqueu els fets veritables, independentment de si coincideixen o no amb les vostres creences anteriors.

Consulteu experts. Comproveu el que llegiu amb experts sobre el tema.